اطلاعات اسم آدرباد

ریشه اسم آدرباد

معادل ابجد اسم آدرباد

معنی اسم آدرباد

اسامی مشابه آدرباد

افراد مشهور با اسم آدرباد

اسم های هم آوا با آدرباد

پسر

آدرباد

âdarbâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

212

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذرپاد

آدرباد چطور اسمیه؟ رأی بده

آدرباد اسم دوستته؟ بفرست براش


آدرباد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟