اطلاعات اسم آخش

ریشه اسم آخش

معادل ابجد اسم آخش

معنی اسم آخش

اسامی مشابه آخش

افراد مشهور با اسم آخش

اسم های هم آوا با آخش

پسر

آخش

âxaš

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

901

معنی اسم، معنای نام

معنی

ارزش، بها

آخش چطور اسمیه؟ رأی بده

آخش اسم دوستته؟ بفرست براش


آخش اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟