اطلاعات اسم آجیر

ریشه اسم آجیر

معادل ابجد اسم آجیر

معنی اسم آجیر

اسامی مشابه آجیر

افراد مشهور با اسم آجیر

اسم های هم آوا با آجیر

پسر

آجیر

âjir

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

214

معنی اسم، معنای نام

معنی

در گویش خراسانی، محتاط و کوشا

آجیر چطور اسمیه؟ رأی بده

آجیر اسم دوستته؟ بفرست براش


آجیر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟