اطلاعات اسم آتیه

ریشه اسم آتیه

معادل ابجد اسم آتیه

معنی اسم آتیه

اسامی مشابه آتیه

افراد مشهور با اسم آتیه

اسم های هم آوا با آتیه

دختر

آتیه

âtiye

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

416

معنی اسم، معنای نام

معنی

آینده

آتیه چطور اسمیه؟ رأی بده

آتیه اسم دوستته؟ بفرست براش


آتیه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟