اطلاعات اسم آتیلا

ریشه اسم آتیلا

معادل ابجد اسم آتیلا

معنی اسم آتیلا

اسامی مشابه آتیلا

افراد مشهور با اسم آتیلا

اسم های هم آوا با آتیلا

پسر

آتیلا

âtilâ

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

442

آتیلا چطور اسمیه؟ رأی بده

آتیلا اسم دوستته؟ بفرست براش


آتیلا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟