اطلاعات اسم آتوسا

ریشه اسم آتوسا

معادل ابجد اسم آتوسا

معنی اسم آتوسا

اسامی مشابه آتوسا

افراد مشهور با اسم آتوسا

اسم های هم آوا با آتوسا

دختر

آتوسا

âtusâ

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

468

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آتوسا چطور اسمیه؟ رأی بده

آتوسا اسم دوستته؟ بفرست براش


آتوسا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟