اطلاعات اسم آتورپات

ریشه اسم آتورپات

معادل ابجد اسم آتورپات

معنی اسم آتورپات

اسامی مشابه آتورپات

افراد مشهور با اسم آتورپات

اسم های هم آوا با آتورپات

پسر

آتورپات

âturpât

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

1010

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذرپاد

آتورپات چطور اسمیه؟ رأی بده

آتورپات اسم دوستته؟ بفرست براش


آتورپات اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟