اطلاعات اسم آتنا

ریشه اسم آتنا

معادل ابجد اسم آتنا

معنی اسم آتنا

اسامی مشابه آتنا

افراد مشهور با اسم آتنا

اسم های هم آوا با آتنا

دختر

آتنا

âtenâ

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

452

دختر

آتنا

âtenâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

452

معنی اسم، معنای نام

معنی

به ما عطا کن

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آتنا چطور اسمیه؟ رأی بده

آتنا اسم دوستته؟ بفرست براش


آتنا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟