اطلاعات اسم آتش‌پاره

ریشه اسم آتش‌پاره

معادل ابجد اسم آتش‌پاره

معنی اسم آتش‌پاره

اسامی مشابه آتش‌پاره

افراد مشهور با اسم آتش‌پاره

اسم های هم آوا با آتش‌پاره

دختر

آتش‌پاره

âtašpâre

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

909

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. پارۀ آتش، اخگر؛ ۲. زرنگ، چابک؛ ۳. موذی؛ ۴. کودک شریر

آتش‌پاره چطور اسمیه؟ رأی بده

آتش‌پاره اسم دوستته؟ بفرست براش


آتش‌پاره اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟