اطلاعات اسم آتشی

ریشه اسم آتشی

معادل ابجد اسم آتشی

معنی اسم آتشی

اسامی مشابه آتشی

افراد مشهور با اسم آتشی

اسم های هم آوا با آتشی

دختر

آتشی

âtaši

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

711

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. به رنگ آتش، سرخ تیره؛ ۲. بسیار خشمگین، تند؛ ۳. سوزان؛ ۴. گل سرخ؛ ۵. نوعی کهربای زردرنگ.

آتشی چطور اسمیه؟ رأی بده

آتشی اسم دوستته؟ بفرست براش


آتشی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟