آتش

âtaš

پسر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

701

معنی اسم، معنای نام

آنچه از سوختن چوب یا زغال یا چیز دیگر به‌ وجود می‌آید و دارای روشنی و حرارت است.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟