اطلاعات اسم آتش

ریشه اسم آتش

معادل ابجد اسم آتش

معنی اسم آتش

اسامی مشابه آتش

افراد مشهور با اسم آتش

اسم های هم آوا با آتش

پسر

آتش

âtaš

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

701

معنی اسم، معنای نام

معنی

آنچه از سوختن چوب یا زغال یا چیز دیگر به‌ وجود می‌آید و دارای روشنی و حرارت است.

آتش چطور اسمیه؟ رأی بده

آتش اسم دوستته؟ بفرست براش


آتش اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟