اطلاعات اسم آتروپات

ریشه اسم آتروپات

معادل ابجد اسم آتروپات

معنی اسم آتروپات

اسامی مشابه آتروپات

افراد مشهور با اسم آتروپات

اسم های هم آوا با آتروپات

پسر

آتروپات

âtropât

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

1010

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذرپاد

آتروپات چطور اسمیه؟ رأی بده

آتروپات اسم دوستته؟ بفرست براش


آتروپات اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟