اطلاعات اسم آتروان

ریشه اسم آتروان

معادل ابجد اسم آتروان

معنی اسم آتروان

اسامی مشابه آتروان

افراد مشهور با اسم آتروان

اسم های هم آوا با آتروان

پسر

آتروان

âtarvân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

658

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذربان

آتروان چطور اسمیه؟ رأی بده

آتروان اسم دوستته؟ بفرست براش


آتروان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟