اطلاعات اسم آتردین

ریشه اسم آتردین

معادل ابجد اسم آتردین

معنی اسم آتردین

اسامی مشابه آتردین

افراد مشهور با اسم آتردین

اسم های هم آوا با آتردین

پسر

آتردین

âtardin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

665

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذردین

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آتردین چطور اسمیه؟ رأی بده

آتردین اسم دوستته؟ بفرست براش


آتردین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟