اطلاعات اسم آتربان

ریشه اسم آتربان

معادل ابجد اسم آتربان

معنی اسم آتربان

اسامی مشابه آتربان

افراد مشهور با اسم آتربان

اسم های هم آوا با آتربان

پسر

آتربان

âtarbân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

654

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذربان

آتربان چطور اسمیه؟ رأی بده

آتربان اسم دوستته؟ بفرست براش


آتربان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟