اطلاعات اسم آترا

ریشه اسم آترا

معادل ابجد اسم آترا

معنی اسم آترا

اسامی مشابه آترا

افراد مشهور با اسم آترا

اسم های هم آوا با آترا

دختر

آترا

âtarâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

602

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آترا چطور اسمیه؟ رأی بده

آترا اسم دوستته؟ بفرست براش


آترا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟