اطلاعات اسم آتر

ریشه اسم آتر

معادل ابجد اسم آتر

معنی اسم آتر

اسامی مشابه آتر

افراد مشهور با اسم آتر

اسم های هم آوا با آتر

دختر

آتر

âtar

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

601

معنی اسم، معنای نام

معنی

آذر

آتر چطور اسمیه؟ رأی بده

آتر اسم دوستته؟ بفرست براش


آتر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟