اطلاعات اسم آتاناز

ریشه اسم آتاناز

معادل ابجد اسم آتاناز

معنی اسم آتاناز

اسامی مشابه آتاناز

افراد مشهور با اسم آتاناز

اسم های هم آوا با آتاناز

دختر

آتاناز

âtânâz

ریشه

ریشه

ترکی ـ فارسی

ابجد

معادل ابجد

460

معنی اسم، معنای نام

معنی

موجب افتخار پدر

آتاناز چطور اسمیه؟ رأی بده

آتاناز اسم دوستته؟ بفرست براش


آتاناز اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟