اطلاعات اسم آتاشا

ریشه اسم آتاشا

معادل ابجد اسم آتاشا

معنی اسم آتاشا

اسامی مشابه آتاشا

افراد مشهور با اسم آتاشا

اسم های هم آوا با آتاشا

پسر

آتاشا

âtâšâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

703

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آتاشا چطور اسمیه؟ رأی بده

آتاشا اسم دوستته؟ بفرست براش


آتاشا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟