اطلاعات اسم آتا

ریشه اسم آتا

معادل ابجد اسم آتا

معنی اسم آتا

اسامی مشابه آتا

افراد مشهور با اسم آتا

اسم های هم آوا با آتا

پسر

آتا

âtâ

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

402

معنی اسم، معنای نام

معنی

پدر، جد

آتا چطور اسمیه؟ رأی بده

آتا اسم دوستته؟ بفرست براش


آتا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟