اطلاعات اسم آب‌ناز

ریشه اسم آب‌ناز

معادل ابجد اسم آب‌ناز

معنی اسم آب‌ناز

اسامی مشابه آب‌ناز

افراد مشهور با اسم آب‌ناز

اسم های هم آوا با آب‌ناز

دختر

آب‌ناز

âbnâz

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

61

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. آبِ ناز؛ 2. مایۀ فخر آب

آب‌ناز چطور اسمیه؟ رأی بده

آب‌ناز اسم دوستته؟ بفرست براش


آب‌ناز اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟