اطلاعات اسم آب‌دیس

ریشه اسم آب‌دیس

معادل ابجد اسم آب‌دیس

معنی اسم آب‌دیس

اسامی مشابه آب‌دیس

افراد مشهور با اسم آب‌دیس

اسم های هم آوا با آب‌دیس

دختر

آب‌دیس

âbdis

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

77

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند آب

آب‌دیس چطور اسمیه؟ رأی بده

آب‌دیس اسم دوستته؟ بفرست براش


آب‌دیس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟