اطلاعات اسم آب‌تاب

ریشه اسم آب‌تاب

معادل ابجد اسم آب‌تاب

معنی اسم آب‌تاب

اسامی مشابه آب‌تاب

افراد مشهور با اسم آب‌تاب

اسم های هم آوا با آب‌تاب

دختر

آب‌تاب

âbtâb

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

406

معنی اسم، معنای نام

معنی

دارای درخششی آب‌مانند

آب‌تاب چطور اسمیه؟ رأی بده

آب‌تاب اسم دوستته؟ بفرست براش


آب‌تاب اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟