اطلاعات اسم آبیش

ریشه اسم آبیش

معادل ابجد اسم آبیش

معنی اسم آبیش

اسامی مشابه آبیش

افراد مشهور با اسم آبیش

اسم های هم آوا با آبیش

پسر

آبیش

âbiš

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

313

آبیش چطور اسمیه؟ رأی بده

آبیش اسم دوستته؟ بفرست براش


آبیش اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟