اطلاعات اسم آبو

ریشه اسم آبو

معادل ابجد اسم آبو

معنی اسم آبو

اسامی مشابه آبو

افراد مشهور با اسم آبو

اسم های هم آوا با آبو

پسر

آبو

âbu

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

9

معنی اسم، معنای نام

معنی

نیلوفر آبی

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آبو چطور اسمیه؟ رأی بده

آبو اسم دوستته؟ بفرست براش


آبو اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟