اطلاعات اسم آبنوس

ریشه اسم آبنوس

معادل ابجد اسم آبنوس

معنی اسم آبنوس

اسامی مشابه آبنوس

افراد مشهور با اسم آبنوس

اسم های هم آوا با آبنوس

دختر

آبنوس

âbnus

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

119

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. درختی گرمسیری با چوب سیاه، و گران‌قیمت؛ ۲. چوب این درخت که سخت، سنگین، و با لکه‌های سیاه است و در کنده‌کاری و نجاری کاربرد دارد؛ ۳. تیره‌رنگ، شیز

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

آبنوس چطور اسمیه؟ رأی بده

آبنوس اسم دوستته؟ بفرست براش


آبنوس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟