اطلاعات اسم آبلوج

ریشه اسم آبلوج

معادل ابجد اسم آبلوج

معنی اسم آبلوج

اسامی مشابه آبلوج

افراد مشهور با اسم آبلوج

اسم های هم آوا با آبلوج

دختر

آبلوج

âbluj

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

42

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. شکر، قند سفید؛ ۲. نبات.

آبلوج چطور اسمیه؟ رأی بده

آبلوج اسم دوستته؟ بفرست براش


آبلوج اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟