اطلاعات اسم آبشار

ریشه اسم آبشار

معادل ابجد اسم آبشار

معنی اسم آبشار

اسامی مشابه آبشار

افراد مشهور با اسم آبشار

اسم های هم آوا با آبشار

دختر

آبشار

âbšâr

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

504

معنی اسم، معنای نام

معنی

آب جوی یا رود که از جای بلند به پایین فروریزد.

آبشار چطور اسمیه؟ رأی بده

آبشار اسم دوستته؟ بفرست براش


آبشار اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟