اطلاعات اسم آبستا

ریشه اسم آبستا

معادل ابجد اسم آبستا

معنی اسم آبستا

اسامی مشابه آبستا

افراد مشهور با اسم آبستا

اسم های هم آوا با آبستا

پسر

آبستا

âbestâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

464

معنی اسم، معنای نام

معنی

اوستا

آبستا چطور اسمیه؟ رأی بده

آبستا اسم دوستته؟ بفرست براش


آبستا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟