اطلاعات اسم آبرود

ریشه اسم آبرود

معادل ابجد اسم آبرود

معنی اسم آبرود

اسامی مشابه آبرود

افراد مشهور با اسم آبرود

اسم های هم آوا با آبرود

دختر

آبرود

âbrud

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

213

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. سنبل؛ ۲. نیلوفر

آبرود چطور اسمیه؟ رأی بده

آبرود اسم دوستته؟ بفرست براش


آبرود اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟