اطلاعات اسم آبان‌یاد

ریشه اسم آبان‌یاد

معادل ابجد اسم آبان‌یاد

معنی اسم آبان‌یاد

اسامی مشابه آبان‌یاد

افراد مشهور با اسم آبان‌یاد

اسم های هم آوا با آبان‌یاد

پسر

آبان‌یاد

âbânyâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

69

معنی اسم، معنای نام

معنی

یادگار آبان، یادآور آبان

آبان‌یاد چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌یاد اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌یاد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟