اطلاعات اسم آبان‌مهر

ریشه اسم آبان‌مهر

معادل ابجد اسم آبان‌مهر

معنی اسم آبان‌مهر

اسامی مشابه آبان‌مهر

افراد مشهور با اسم آبان‌مهر

اسم های هم آوا با آبان‌مهر

دختر

آبان‌مهر

âbânmehr

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

299

معنی اسم، معنای نام

معنی

دارای محبتی آبان‌مانند

آبان‌مهر چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌مهر اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌مهر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟