اطلاعات اسم آبان‌فام

ریشه اسم آبان‌فام

معادل ابجد اسم آبان‌فام

معنی اسم آبان‌فام

اسامی مشابه آبان‌فام

افراد مشهور با اسم آبان‌فام

اسم های هم آوا با آبان‌فام

دختر

آبان‌فام

âbânfâm

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

175

معنی اسم، معنای نام

معنی

به رنگ آبان

آبان‌فام چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌فام اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌فام اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟