اطلاعات اسم آبان‌سا

ریشه اسم آبان‌سا

معادل ابجد اسم آبان‌سا

معنی اسم آبان‌سا

اسامی مشابه آبان‌سا

افراد مشهور با اسم آبان‌سا

اسم های هم آوا با آبان‌سا

دختر

آبان‌سا

âbânsâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

115

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند آبان

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

آبان‌سا چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌سا اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌سا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟