اطلاعات اسم آبان‌زاد

ریشه اسم آبان‌زاد

معادل ابجد اسم آبان‌زاد

معنی اسم آبان‌زاد

اسامی مشابه آبان‌زاد

افراد مشهور با اسم آبان‌زاد

اسم های هم آوا با آبان‌زاد

پسر

آبان‌زاد

âbânzâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

66

معنی اسم، معنای نام

معنی

زادۀ آبان

آبان‌زاد چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌زاد اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌زاد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟