اطلاعات اسم آبان‌دیس

ریشه اسم آبان‌دیس

معادل ابجد اسم آبان‌دیس

معنی اسم آبان‌دیس

اسامی مشابه آبان‌دیس

افراد مشهور با اسم آبان‌دیس

اسم های هم آوا با آبان‌دیس

دختر

آبان‌دیس

âbândis

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

128

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند آبان

آبان‌دیس چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌دیس اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌دیس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟