اطلاعات اسم آبان‌دخت

ریشه اسم آبان‌دخت

معادل ابجد اسم آبان‌دخت

معنی اسم آبان‌دخت

اسامی مشابه آبان‌دخت

افراد مشهور با اسم آبان‌دخت

اسم های هم آوا با آبان‌دخت

دختر

آبان‌دخت

âbândoxt

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

1058

معنی اسم، معنای نام

معنی

دختر آبان

آبان‌دخت چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌دخت اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌دخت اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟