اطلاعات اسم آبان‌داد

ریشه اسم آبان‌داد

معادل ابجد اسم آبان‌داد

معنی اسم آبان‌داد

اسامی مشابه آبان‌داد

افراد مشهور با اسم آبان‌داد

اسم های هم آوا با آبان‌داد

دختر

آبان‌داد

âbândâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

63

معنی اسم، معنای نام

معنی

دادۀ و هدیۀ آبان

آبان‌داد چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌داد اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌داد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟