اطلاعات اسم آبان‌آسا

ریشه اسم آبان‌آسا

معادل ابجد اسم آبان‌آسا

معنی اسم آبان‌آسا

اسامی مشابه آبان‌آسا

افراد مشهور با اسم آبان‌آسا

اسم های هم آوا با آبان‌آسا

دختر

آبان‌آسا

âbânâsâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

116

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند آبان

آبان‌آسا چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان‌آسا اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان‌آسا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟