اطلاعات اسم آبانک

ریشه اسم آبانک

معادل ابجد اسم آبانک

معنی اسم آبانک

اسامی مشابه آبانک

افراد مشهور با اسم آبانک

اسم های هم آوا با آبانک

دختر

آبانک

âbânak

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

54

معنی اسم، معنای نام

معنی

آبان کوچک

آبانک چطور اسمیه؟ رأی بده

آبانک اسم دوستته؟ بفرست براش


آبانک اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟