اطلاعات اسم آبانه

ریشه اسم آبانه

معادل ابجد اسم آبانه

معنی اسم آبانه

اسامی مشابه آبانه

افراد مشهور با اسم آبانه

اسم های هم آوا با آبانه

دختر

آبانه

âbâne

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

59

معنی اسم، معنای نام

معنی

منسوب به آبان

آبانه چطور اسمیه؟ رأی بده

آبانه اسم دوستته؟ بفرست براش


آبانه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟