اطلاعات اسم آباندان

ریشه اسم آباندان

معادل ابجد اسم آباندان

معنی اسم آباندان

اسامی مشابه آباندان

افراد مشهور با اسم آباندان

اسم های هم آوا با آباندان

پسر

آبان‌دان

âbândân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

109

آباندان چطور اسمیه؟ رأی بده

آباندان اسم دوستته؟ بفرست براش


آباندان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟