اطلاعات اسم آبان

ریشه اسم آبان

معادل ابجد اسم آبان

معنی اسم آبان

اسامی مشابه آبان

افراد مشهور با اسم آبان

اسم های هم آوا با آبان

دختر

آبان

âbân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

54

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. ماه هشتم از سال خورشیدی ایرانی، ماه دوم پاییز؛ ۲. فرشتۀ موکل بر آب؛ ۳. روز دهم از هر ماه خورشیدی

آبان چطور اسمیه؟ رأی بده

آبان اسم دوستته؟ بفرست براش


آبان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟