اطلاعات اسم آباریس

ریشه اسم آباریس

معادل ابجد اسم آباریس

معنی اسم آباریس

اسامی مشابه آباریس

افراد مشهور با اسم آباریس

اسم های هم آوا با آباریس

پسر

آباریس

âbâris

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

274

آباریس چطور اسمیه؟ رأی بده

آباریس اسم دوستته؟ بفرست براش


آباریس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟