اطلاعات اسم آبادیس

ریشه اسم آبادیس

معادل ابجد اسم آبادیس

معنی اسم آبادیس

اسامی مشابه آبادیس

افراد مشهور با اسم آبادیس

اسم های هم آوا با آبادیس

پسر

آبادیس

âbâdis

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

78

آبادیس چطور اسمیه؟ رأی بده

آبادیس اسم دوستته؟ بفرست براش


آبادیس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟