اطلاعات اسم آباد

ریشه اسم آباد

معادل ابجد اسم آباد

معنی اسم آباد

اسامی مشابه آباد

افراد مشهور با اسم آباد

اسم های هم آوا با آباد

پسر

آباد

âbâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

8

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. ویژگی جایی که آب و گیاه دارد و باصفا و بارونق است، خُرم؛ 2. دایر، برقرار؛ 3. شاداب؛ 4. آکنده، غنی، پُر؛ 5. سالم، تندرست

آباد چطور اسمیه؟ رأی بده

آباد اسم دوستته؟ بفرست براش


آباد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟