انتخاب هوشمندانۀ نام بیزنس

31 اردیبهشت 1399

 
انتخاب هوشمندانۀ نام بیزنس
Master Steve، ترجمۀ تارا کمانگر، سمیه امیری، تورنتو: Silk Road Publishing
یکی از مهمترین مراحل شروع یک بیزنس، انتخاب نام متناسب با بیزنس است. شما می‌توانید صرفاً با رعایت قوانین وضع‌شده توسط سازمان‌های ذیربط، هر اسمی را برای شرکت یا بیزنستان انتخاب کنید، اما هیچ تضمینی برای برند شدن آن وجود ندارد! این کتاب، یکی از سری کتاب‌های «بیزنس هوشمندانه» است که در آن، راهکارهای اختصاصی و کاربردی نامگذاری بیزنس را با نگاهی هوشمندانه (نگاه از زوایای مختلف به موضوع) می‌آموزید و با استفاده از آن، می‌توانید مناسب‌ترین و بهینه‌ترین نام را براساس شرایط و وضعیت خود برای بیزنستان انتخاب کنید.
 
فهرست مطالب
تفاوت نام شرکت و نام بیزنس
روند انتخاب نام برای بیزنس خود
1. تهیۀ فهرست اولیۀ نام‏‌های پیشنهادی
۲. تهیۀ جدول ارزیابی اولیۀ نام‌‏های پیشنهادی
۳. غربالگری اولیۀ نام‌‏های پیشنهادی
حذف نام‌هایی که قبلا ثبت شدند.
حذف نام‏‌های موجود در صنعت و محدودۀ جغرافیایی مدنظر شما
حذف نام‌‏های مشابهِ نام‏های پیشنهادی شما
حذف نام‌‏های مشابهِ نام رقبا
۴. ارزیابی نام‏های غربال‌شده
امکان ثبت قانونی نام (نام شرکت یا بیزنس)
امکان ثبت تجاری نام (تریدمارک)
امکان ثبت دامنۀ اینترنتی
امکان ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی
امکان توسعۀ بیزنس با نام در آینده
۵. نمره‌دهی به نام‏‌های غربال‌شده
قابلیت به یاد ماندن نام
صحت و سهولت تلفظ
تک‌نگارشی بودن
جذاب بودن نام
روش‌های ایجاد نام بیزنسی جذاب
معنای فرهنگی مناسب
۶. انتخاب نام براساس نمرۀ ارزیابی
چند نکتۀ مهم در انتخاب نام بیزنس
 
کتاب را از اینجا دانلود کنید.

منبع تک‌بوک
برچسب‌ها انتخاب نام اسم تجاری نام کسب‌وکار معرفی کتاب