نام‌های خانوادگی عجیب در تهران

۱۸ مهر 1398

نام‌های خانوادگی عجیب و نامناسب در تهران

 

براساس مادۀ 997 قانون مدنی هر فردی باید نام‌خانوادگی داشته باشد و بنابر تبصرۀ ذیل مادۀ 41 قانون ثبت‌احوال، نام‌خانوادگی فرزند همان نام‌خانوادگی پدر است. هر فردی در جمهوری اسلامی ایران، درصورت نامناسب بودن نام و نام‌خانوادگی خود، پس از رسیدن به 18 سالگی، می‌تواند یک بار آن را تغییر دهد. نام‌های خانوادگی غیرایرانی مانند علی‌اف، چارلتن و جانسون هم شامل همین قانون‌اند.

آج، برار عزیزی، بیچاره، پالانی، ترش دولت‌آبادی، ترمهبافت ساکن شیراز، جمعه، حاج قدیر علیحداد، حسین‌زادۀ روزگذران خوشقلب، حقیر، حمامی، خرکچی، ذباح، زاید، زیغ، سبزیخشک، شکرالله‌نژاد درازکلاء، عرب خابوری تلکآبادی، فلاح ناگزیر لنگرودی، فلفلی، قصابزادۀ چرندایی، گدا، گردعلی قرهکهریزی، گرگوندی، مزدور اول، ازجمله نام‌های خانوادگی نامناسبی است که طبق گزارش‌های ادارۀ کل ثبت‌احوال استان تهران، تاکنون تغییر کرده‌اند.


منبع فارس
برچسب‌ها نام خانوادگی نام‌های خانوادگی عجیب ثبت احوال تهران